LaEffe programmazione TV della sera

LaEffe SAT 139
19:45 - RED - Bourdain: Cucine segrete
20:40 - Lettori - I libri di una vita
21:10 - Bon appetit con Gerard Depardieu
22:05 - Bon appetit con Gerard Depardieu
23:00 - RED - Bourdain: Cucine segrete
23:55 - RED - Bourdain: Cucine segrete
00:50 - Bon appetit con Gerard Depardieu