Mediaset Extra programmazione TV della giornata

Mediaset Extra DDT 55 - SAT 163
06:00 - TgCom24
06:05 - Grande fratello vip rewind
09:00 - Grande Fratello VIP
12:30 - Grande Fratello VIP
16:15 - Grande Fratello VIP
18:45 - Grande Fratello VIP
21:15 - Grande Fratello VIP
00:00 - Grande Fratello VIP Live
01:57 - TgCom24
02:00 - Grande Fratello VIP