20 programmazione TV della giornata

20 DDT 20 - SAT 5020
06:00 - Mediashopping
07:00 - Show reel serie rete 20
07:20 - Squadra antimafia Palermo oggi
07:50 - Squadra antimafia Palermo oggi
08:45 - Big Bang Theory
09:10 - Big Bang Theory
09:35 - Psych
10:30 - Psych
11:20 - Psych
12:15 - Psych
13:00 - Psych
14:00 - Psych
14:55 - Psych
15:55 - Psych
16:40 - Psych
17:35 - Psych
18:25 - Psych
19:20 - Psych
20:15 - Big Bang Theory
20:35 - Big Bang Theory
21:00 - Lone Survivor
23:27 - Doom
01:31 - Golden Boy
02:21 - Highlander
03:01 - Squadra antimafia Palermo oggi
03:41 - Squadra antimafia Palermo oggi
04:22 - Highlander
05:01 - Show reel serie rete 20