Italia 1 programmazione TV del pomeriggio

Italia 1 DDT 6 - SAT 5506
Sport Mediaset - XXL
13:00 - Sport Mediaset - XXL
E-Planet
14:00 - E-Planet
Rush Hour - Due mine vaganti
14:31 - Rush Hour - Due mine vaganti
First strike
16:31 - First strike
Grande Fratello
18:16 - Grande Fratello
Studio Aperto Live
18:21 - Studio Aperto Live
Studio Aperto
18:30 - Studio Aperto
Studio Aperto Mag
18:59 - Studio Aperto Mag