Italia 1 programmazione TV della notte

Italia 1 DDT 6 - SAT 5506
01:00 - Gotham
01:42 - Studio Aperto - La giornata
01:52 - Sport Mediaset - La giornata
02:07 - Media shopping
02:22 - Chasing life
03:02 - Chasing life
03:42 - Media shopping
03:57 - Chasing life
04:37 - Chasing life
05:17 - Chasing life