Italia 2 programmazione TV della mattina

Italia 2 DDT 120 - SAT 5035
07:00 - Mediashopping
07:31 - Shameless
08:25 - The Goldbergs
08:50 - The Goldbergs
09:20 - The Goldbergs
09:45 - The Goldbergs
10:15 - The Goldbergs
10:40 - The Goldbergs
11:05 - Angie Tribeca
11:35 - Angie Tribeca
12:00 - Angie Tribeca
12:25 - Angie Tribeca
12:57 - Angie Tribeca